medlemmer

Eb cornet: Sofie Brems Sørensen
Principal cornet: Sidsel Lund
Solo cornet: Michelle S. Knudsen
Solo cornet: Marie Snedker
Solo cornet: Holger S. Johansen
Repiano cornet: Simon Gjedsted
2nd cornet: Bjørn Wessel
2nd cornet: Per Søndergaard Pedersen
3rd cornet: Signe Hagner Mårup
3rd cornet: Kim Brinch
3rd cornet: Gita Gudmundsson

Flugelhorn: Thomas Rye Simonsen
Solo horn: Julia Salvesen Baumgartner
1. horn: Stine Slotved Kristensen
2. horn: Astrid Jørgensen Bager
2. horn: Tina Engelsen Pedersen

1st baritone: Kenneth Thirup
2nd baritone: Grith Aagaard Ladefoged
Solo euphonium: Mette Naomi
2nd euphonium: Cia Christina Enemark

1st trombone: Laila List
2nd trombone: Lucas Johansen
2nd trombone: Marius Thuesen
Bass trombone: Karoline Dige

Eb bass: Jan Skogøy
Eb bass: Vakant
Bb bass: Rasmus Bernt Nielsen
Bb bass: Vakant

Slagtøj: Jonas Tilsted Hansen
Slagtøj: Morten Ellgaard
Slagtøj: Jonas Jensen
 

Bestyrelse

Michelle S. Knudsen (formand)

Simon Gjedsted (næstformand)

Karoline Dige (sekretær)

Grith Aagaard Ladefoged
Thomas Rye Simonsen (kasserer)

Jan Skogøy (suppleant)

dirigenter 2021

Anne Mette Tilsted Hansen (bandtrainer)

Stig Mærsk (DM-dirigent)

Øvetid og -sted

Vi øver hver mandag kl. 19-22 på Skovvang Fritidscenter (Skovvangsvej 127, 8200 Aarhus N)

formand@aarhusbrassband.dk  |  +45 31 10 56 34

© 2017 af Sofie Brems Sørensen og Julie Sørensen