medlemmer

Eb cornet: Sofie Brems Sørensen
Principal cornet: Sidsel Lund
Solo cornet: Michelle S. Knudsen
Solo cornet: Marie Snedker
Solo cornet: Vakant
Repiano cornet: Simon Gjedsted
2nd cornet: Bjørn Wessel
2nd cornet: Per Søndergaard Pedersen
2nd cornet: Signe Hagner Mårup
3rd cornet: Thomas Rye Simonsen
3rd cornet: Kim Brinch
3rd cornet: Gita Gudmundsson
Flugelhorn: Ernst Remmel
Solo horn: Julia Salvesen Baumgartner
1. horn: Stine Slotved Kristensen
2. horn: Astrid Jørgensen Bager
2. horn: Tina Engelsen Pedersen
1st baritone: Kenneth Thirup
2nd baritone: Grith Aagaard Ladefoged
Solo euphonium: Mette Naomi
2nd euphonium: Cia Christina Enemark
1st trombone: Laila List
2nd trombone: Lucas Johansen
Bass trombone: Karoline Dige
Eb bass: Rune Claussen Thorsen
Eb bass: Jan Skogøy
Bb bass: Rasmus Bernt Nielsen
Bb bass: Martin Holst Christensen
Slagtøj: Jonas Tilsted Hansen
Slagtøj: Morten Ellgaard
Slagtøj: Jonas Jensen
Orlov: Jacob Balling, Morten Rodam Dieckmann, Julie Sørensen

Bestyrelse

Grith Aagaard Ladefoged (formand, orlov)

Michelle S. Knudsen (næstformand)

Karoline Dige (sekretær)

Simon Gjedsted
Thomas Rye Simonsen (kasserer)

dirigenter 2020

Mads Naomi Quist Nielsen (orlov)

Anne Mette Tilsted Hansen (bandtrainer)

Stig Mærsk (DM-dirigent)

Øvetid og -sted

Vi øver hver mandag kl. 19-22 på Skovvang Fritidscenter (Skovvangsvej 127, 8200 Aarhus N)

formand@aarhusbrassband.dk  |  +45 31 10 56 34

© 2017 af Sofie Brems Sørensen og Julie Sørensen