medlemmer

Eb cornet: Sofie Brems Sørensen
Principal cornet: Sidsel Lund
Solo cornet: Holger S. Johansen
Solo cornet: Michelle S. Knudsen
Solo cornet: Samuel Abrahamsen
Repiano cornet: Simon Gjedsted
2nd cornet: Bjørn Wessel
2nd cornet: Per Søndergaard Pedersen
3rd cornet: Kim Brinch
3rd cornet: Gita Gudmundsson

Flugelhorn: Thomas Rye Simonsen
Solo horn: Julia Salvesen Baumgartner
1. horn: Stine Slotved Kristensen
2. horn: Astrid Jørgensen Bager
2. horn: Tina Engelsen Pedersen

1st baritone: Kenneth Thirup
2nd baritone: Vakant
Solo euphonium: Annbjørg Renvåg
2nd euphonium: Victor Brandt

1st trombone: Laila List
2nd trombone: Lucas Johansen
2nd trombone: Marius Thuesen
Bass trombone: Karoline Dige

Eb bass: Mie Holdensen
Eb bass: Rune Skalshøi Geday
Bb bass: Rasmus Bernt Nielsen
Bb bass: Jan Skogøy

Slagtøj: Morten Ellgaard
Slagtøj: Jonas Jensen
Slagtøj: Vakant

Orlov: Marie Snedker, Cia Enemark

 

Bestyrelse

Michelle S. Knudsen (formand)

Simon Gjedsted (næstformand)

Karoline Dige (sekretær)

Jan Skogøy 
Thomas Rye Simonsen (kasserer)

dirigenter 2021

Anne Mette Tilsted Hansen (bandtrainer)

Stig Mærsk (DM-dirigent)

Øvetid og -sted

Vi øver hver mandag kl. 19-22 på Skovvang Fritidscenter (Skovvangsvej 127, 8200 Aarhus N)